Blood donors needed

The Welsh Blood Service need more people to sign up as blood donors to help patients across Wales.

❤ Can you help us to achieve this?

📍 Trecenydd Community centre – 17th April 

It would be great if you can support us by checking your eligibility and booking an appointment to start your life saving journey.

One donation will potentially save the lives of three patients or six babies.

Click the link to book: https://wbs.wales/CaerphillySport

Don’t know your blood type? No problem, they will do that bit for you when you donate.

 

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru angen i fwy o bobl gofrestru fel rhoddwyr gwaed i helpu cleifion ar draws Cymru.

❤ Allwch chi ein helpu ni i gyflawni hyn?

📍 Canolfan Gymunedol Trecenydd –  Ebrill 17

Buasai’n wych petasech chi’n gallu ein cefnogi ni drwy wirio eich cymhwysedd a gwneud apwyntiad i ddechrau ar eich taith achub bywyd.

Bydd un rhodd o bosib yn achub bywydau tri chlaf neu chwech o fabanod.

Cliciwch ar y ddolen i wneud apwyntiad: https://wbs.wales/CaerphillySport

Ddim yn gwybod beth yw eich teip gwaed? Dim problem, bydd staff yn y clinig yn gallu dweud wrthych chi beth yw eich teip pan fyddwch chi’n rhoi gwaed.